o nás

Spoločnosť biz-net.sk vznikla, aby do biznisových partnerstiev priniesla a prehĺbila  hodnoty spoľahlivosti, dôvery, angažovanosti.

Každý projekt nášho zákazníka realizujeme s dôsledným napĺňaním princípov efektívnosti, udržateľnosti ale predovšetkým úspešnej realizovateľnosti.

So zákazníkom sme pripravení absolvovať celý životný cyklus jeho projektu, počnúc identifikáciou požiadaviek, nastavením produktovej rady a cenotvorby, cez marketing a prezentáciu, až po jednanie s koncovým odberateľom a prípravu zmluvných podkladov.

V segmente projektov IT/GIS a mobilných aplikácií ponúkame navyše aj našu bohatú skúsenosť so špecifickým projektovým riadením - v prípade, že zákazník túto činnosť nemá interne pokrytú.